U gaat samenwonen

Voor ongehuwde samenwoners is in de wet niets geregeld. Met behulp van een notarieel opgemaakt samenlevingsovereenkomst kunnen de afspraken die u samen maakt worden vastgelegd; deze afspraken hebben enkel betrekking op de gemeenschappelijke zaken. In een samenlevingsovereenkomst kunt u een zogeheten ‘verblijvingsbeding' opnemen; dit beding houdt in dat de gemeenschappelijke zaken na het overlijden van één van de partners overgaan naar de langstlevende partner. In een samenlevingsovereenkomst kunt u tevens een regeling ten aanzien van het partnerpensioen laten opnemen. Middels een samenlevingsovereenkomst kunt u niet vastleggen wat er met de privé-goederen (bijvoorbeeld privé inboedel, bankrekeningen op eigen naam e.d.) dient te gebeuren; dit kunt u wel in een testament opnemen. Daarnaast kunt u in een testament bepalen wie er na het overlijden van de langstlevende partner - of indien u beide gelijktijdig overlijdt - erfgenamen zullen zijn.

Testament

Middels een samenlevingsovereenkomst kunt u niet vastleggen wat er met de privé goederen (bijvoorbeeld privé inboedel, bank- rekeningen op eigen naam e.d.) dient te gebeuren; dit kunt u wel in een testament opnemen. Daarnaast kunt u in een testament laten vastleggen wie er na het overlijden van de langstlevende partner - of indien beide partners gelijktijdig overlijden - erfgenamen zullen zijn. Indien enkel een samenlevingsovereenkomst is opgemaakt, zal in geval van overlijden voor de privé-goederen het wettelijk erfrecht van kracht zijn. Indien geen echtgenoot of kinderen worden nagelaten, zullen de eigen ouders en broers en zusters erfgenaam zijn. Zou u kort na elkaar overlijden en er is geen testament maar wel een verblijvingsbeding, dan erft de familie van de langstlevende alles wat u gemeenschappelijk in eigendom had. Daarnaast biedt een samenlevingsovereenkomst zekerheid ten opzichte van testamenten, omdat een samenlevingsovereenkomst een - zoals het woord al zegt - een overeenkomst tussen twee partijen is en beide partijen zijn nodig voor een eventuele wijziging daarop. Een testament daarentegen is persoonsgebonden en kan derhalve slechts door de testateur gewijzigd worden.

Einde samenlevingsovereenkomst

Partijen kunnen van mening verschillen over de vraag of de relatie, en daarmee het de samenlevingsovereenkomst, geëindigd is. Vandaar dat het zinvol kan zijn in het samenlevingscontract te regelen wanneer de relatie eindigt. Hetgeen partijen gemeenschappelijk in eigendom hebben, zullen zij dan willen verdelen. Daarover zal overeenstemming moeten worden bereikt.
In het samenlevingscontract kan een aantal zaken bij voorbaat worden geregeld. Zo kan worden vastgelegd wie in geval van scheiding in het huis mag blijven wonen. Bepaald kan worden dat degene die de bewoning voortzet aan de ander een bedrag zal betalen voor verhuiskosten en kosten van herinrichting. Ook kan worden overeengekomen dat de één gedurende een bepaalde periode aan de ander een bedrag voor zijn levensonderhoud betaalt.
Indien de woning gemeenschappelijk eigendom is, dan zal bij toedeling aan de één ook over de lening een nadere regeling getroffen moeten worden. Medewerking van de bank is daarvoor nodig. Voor de verdeling van een huis is een notariële akte nodig.

Meer informatie

Heeft u interesse of heeft u nog vragen? Bel ons vrijblijvend op telefoonnummer 0570 612 737. Wij helpen u graag.

 
mr. H.J. van Triest

mr. H.J. van Triest (Arjen)

Notaris, Mediator
Personen- en familierecht
triest@smalbraak.nl

 
mr. Meezen

mr. Meezen (Mart)

Kandidaat-notaris
Personen- en familierecht
meezen@smalbraak.nl

 
Wijnhoven

Wijnhoven (Monique)

Kandidaat-notaris
Personen- en familierecht
wijnhoven@smalbraak.nl

 
mr. S.X.D. Looijen

mr. S.X.D. Looijen (Samantha)

Juridisch medewerker
Personen- en familierecht
looijen@smalbraak.nl

 
Nooij

Nooij (Marieke)

Secretaresse
Personen- en familierecht
nooij@smalbraak.nl

 
Ten Pas

Ten Pas (Monique)

Secretaresse
Personen- en familierecht
pas@smalbraak.nl

 
Schepers

Schepers (Marieke)

Secretaresse
Personen- en familierecht
schepers@smalbraak.nl

 
Siero

Siero (Leontine)

Secretaresse
Personen- en familierecht, Onroerend goed
siero@smalbraak.nl