Heeft u nog geen levenstestament?

 

Dat zou straks wel eens een veel gestelde vraag kunnen worden. Waar gaat het om?

 

Iedereen kan het gebeuren: uw belangen moeten behartigd worden. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij afwezigheid (u wordt voor een half jaar uitgezonden naar het buitenland) of bij het ouder worden.

Met name in verband met de toenemende vergrijzing zijn in Nederland goede wettelijke maatregelen getroffen. U heeft er vast wel eens van gehoord: curatele, bewind, mentorschap. Let op: onlangs is vastgesteld dat het aantal ondertekende levenstestamenten groter was dan het aantal uitgesproken curateles, bewindvoeringen en mentorschappen tezamen.

Met andere woorden: steeds meer mensen nemen de regie in eigen hand en bepalen zelf wie hun belangen behartigt wanneer zij dat niet (meer) kunnen.

 

Iets voor u? Neem de regie over uw leven tijdig in eigen hand en regel het bij de notaris. Via een levenstestament. Kijk eens op www.wievandedrie.nl

 

Smalbraak Notarissen heeft op het gebied van levenstestamenten de nodige expertise ontwikkeld. Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek met één van onze specialisten.