Tarieven en vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting voor het jaar 2017

Tariefstructuur: 3 tariefgroepen met 2 schijven

Belaste verkrijgingPartners en Kinderen KleinkinderenOverig 
0 tot € 122.269,00 10% 18% 30% 
€ 122.269,00 en hoger20%36% 40% 

Vrijstellingen erfbelasting:

- Echtgenoot/partner:€ 638.089,00; 
- Kinderen en kleinkinderen € 20.209,00; 
- Ouder€ 47.859,00; 
- Overige verkrijgers:€ 2.129,00. 

Vrijstellingen schenkbelasting:

- Kinderen € 5.320,00;
- Kinderen 18-40 jaar (eenmalig) € 25.526,00, 
- wordt verhoogd onder voorwaarden naar € 53.176,00 indien de schenking door het kind
wordt gebruikt voor een studie of opleiding (deze studie of opleiding kost ten minste 
€ 20.000 per jaar, exclusief levensonderhoud); 
- wordt verhoogd onder voorwaarden naar € 100.000,00 indien de schenking door het kind 
wordt gebruikt voor de eigen woning; 
- Overige verkrijgers € 2.129,00 (wordt verhoogd onder voorwaarden naar € 100.00,00 
indien de schenking door de verkrijger (18-40 jaar) wordt gebruikt voor de 
eigen woning). 
Vrijstellingen gelden per kalenderjaar.
Verkrijgingen door "goede doelen" zijn vrijgesteld, dit betreft Algemeen Nut Beogende 
Instellingen ("ANBI") (activiteiten gericht op het algemeen belang, zoals het Rode Kruis) 
dan wel Sociaal Belang Behartigende Instellingen ("SBBI") 
(activiteiten gericht op het particulier belang die een sociaal belang in de maatschappij 
dienen, zoals amateursportverenigingen).