Uit elkaar gaan

Belangrijke en vaak ook moeilijke beslissingen moeten genomen worden in een emotionele periode. Gevoelens van teleurstelling, woede, onbegrip en ingeval er sprake is van een nieuwe liefde bij één van de partners, veelal gevoelens van frustratie en gekwetstheid zijn ontstaan. En in deze situatie moeten ook nog een aantal zakelijke dingen worden geregeld: wie blijft er in het huis, hoe verdelen we de bankrekeningen, de auto en de inboedel, en last but not least, welke regeling treffen we voor de kinderen?

Veel mensen willen of kunnen deze besluiten niet alleen nemen en schakelen de hulp in van een professional: de in scheidingen gespecialiseerde notaris. Aangezien u toch al naar de notaris moet voor de verdeling van het huis of aandelen, is het handig - en goedkoper- om alles in één hand te houden. De scheidingsnotaris zal samen met u de nodige regelingen (zoals alimentatie, ouderschapsplan, de verdeling van het vermogen en de verevening van het pensioen) vastleggen in een convenant.

Aangezien dit convenant wordt opgenomen in een notariële akte kunt u later de gemaakte afspraken gemakkelijker afdwingen. Het convenant dient wel door een procureur ingediend te worden bij de rechtbank.

Meer informatie

Neem vrijblijvend contact met ons op via telefoonnummer 0570 612 737. Wij helpen u graag.