Uw erfenis

Het erfrecht is, met de invoering van het Nieuwe Erfrecht op 1 januari 2003, ingrijpend veranderd. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de positie van de langstlevende echtgenoot. Het nieuwe erfrecht zorgt ervoor dat die financieel beter verzorgd achterblijft. Ook een onterfde echtgenoot krijgt bepaalde rechten als dat nodig is voor zijn verzorging. De rechten van de kinderen worden beperkt, niet alleen als er een langstlevende echtgenoot is, maar ook als de kinderen onterfd zijn. Verder kan de positie van de executeur worden versterkt en valt er meer te regelen voor bedrijfsopvolging. Ook wordt de uitoefening van een aantal rechten gebonden aan tamelijk korte termijnen. In deze tekst wordt uitgegaan van het nieuwe erfrecht. Waar nodig vindt een verwijzing naar het oude erfrecht plaats.

Wettelijke verdeling

Volgens het oude versterferfrecht erfde de echtgenoot die overbleef (vaak aangeduid als de langstlevende echtgenoot) samen met de kinderen een kindsdeel. De kinderen konden vervolgens hun erfdeel opeisen, waardoor de langstlevende echtgenoot financieel in de problemen kon komen. Veel echtparen maakten daarom een langstlevende testament, bijvoorbeeld het ouderlijke boedelverdelingtestament. Het nieuwe versterferfrecht is hierop gebaseerd. Vanaf 1 januari 2003 krijgt de echtgenoot die overblijft de hele nalatenschap. De kinderen krijgen hun erfdeel niet in handen. Hun erfdeel wordt omgezet in een geldbedrag. Zij krijgen daarvoor een geldvordering op de langstlevende echtgenoot. Op deze manier kan de langstlevende echtgenoot vrij beschikken over het hele vermogen en zakelijk ongestoord verder leven. Dit noemt men de wettelijke verdeling. De kinderen kunnen hun geldvordering pas opeisen bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot of bij diens faillissement/schuldsanering. Over de vordering wordt een rentepercentage vergoed ter correctie van de inflatie. Deze rente is echter eerste aan de orde indien de wettelijke rente voor consumententransacties hoger is dan 6%. Het is belangrijk bij de wettelijke verdeling om de vordering van de kinderen goed te berekenen en vast te leggen. De notaris kan hierbij behulpzaam zijn. Een erflater kan in een testament de wettelijke verdeling opzij zetten of aanpassen. Je kunt bijvoorbeeld het rentepercentage van de vordering verhogen, de vordering opeisbaar maken bij hertrouwen van de echtgenoot of een kind onterven. Vaak bestaat de behoefte als één of beide echtgenoten kinderen uit een eerdere relatie hebben, alle kinderen hetzelfde te behandelen. De wet biedt die mogelijkheid. Je kunt in een testament ook je stiefkinderen tot erfgenaam benoemen en de wettelijke verdeling van toepassing verklaren. Op die manier worden de stiefkinderen en de eigen kinderen gelijk behandeld. Let hierbij dus op dat stiefkinderen niet op de grond van de wet van u even. Wilt u dat uw stiefkinderen erven dan dient dat bij testament geregeld te worden.

Als de langstlevende echtgenoot de wettelijke verdeling niet wil, dan kan hij de verdeling ongedaan maken. Dit moet wel binnen drie maanden na het overlijden worden vastgelegd in een notariële akte.

Meer informatie

Heeft u interesse of heeft u nog vragen? Bel ons vrijblijvend op telefoonnummer 0570 612 737. Wij helpen u graag.

 
mr. H.J. van Triest

mr. H.J. van Triest (Arjen)

Notaris, Mediator
Personen- en familierecht
triest@smalbraak.nl

 
mr. Romer

mr. Romer (Karin)

Kandidaat-notaris
Personen- en familierecht
romer@smalbraak.nl

 
mr. Wijnhoven

mr. Wijnhoven (Monique)

Kandidaat-notaris
Personen- en familierecht
wijnhoven@smalbraak.nl

 
mr. S.X.D. Looijen

mr. S.X.D. Looijen (Samantha)

Juridisch medewerker
Personen- en familierecht
looijen@smalbraak.nl

 
van Middelaar

van Middelaar (Brenda)

Secretaresse
Personen- en familierecht
middelaar@smalbraak.nl

 
Sanders

Sanders (Sandra)

Secretaresse
Personen- en familierecht
sanders@smalbraak.nl

 
Siero

Siero (Leontine)

Secretaresse
Personen- en familierecht, Onroerend goed
siero@smalbraak.nl