Uw vermogen en de belastingdienst

Erfbelasting besparen: aan u de keus!

Laat erfbelasting niet iets zijn dat u 'overkomt'! Met de keuzes die u nu maakt, heeft u direct invloed op de erfbelasting die bij uw overlijden moet worden betaald. Door het maken van een testament en te schenken, kunt u belasting besparen bij uw overlijden. Op 1 januari 2010 is de wet die de belasting op het erven en schenken regelt, ingrijpend gewijzigd. Daardoor pakken testamenten van voor die datum, mogelijk fiscaal minder gunstig uit dan was voorzien toen het testament werd gemaakt. Heeft u nog geen testament? Profiteer dan van de nieuwe mogelijkheden van de gewijzigde wet.

Slim testament

Er zijn verschillende testamenten die tot uitstel of besparing van erfbelasting kunnen leiden. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een testament dat de betaling van belasting uitstelt naar het moment dat u en uw partner zijn overleden. Er zijn ook testamenten die ervoor zorgen dat hoewel bij het overlijden van de eerste partner belasting moet worden betaald, bij het tweede overlijden juist belasting wordt bespaard.
Wij kunnen u begeleiden in het maken van een keuze voor een testamentvorm. Daarbij maken wij berekeningen zodat u kunt zien hoeveel erfbelasting betaald moet worden per testamentvorm. Bij het advies wordt ook uw persoonlijke situatie betrokken. Bijvoorbeeld: wat is de leeftijd van degene die het testament maakt? Wat is zijn vermogen (bezittingen en schulden)? Hoe is de gezinsamenstelling (zijn er ook kinderen uit een eerdere relatie)?
Heeft u al eerder een testament gemaakt? Wij kunnen controleren of het testament ook onder de nieuwe wet nog goed uitpakt.

Schenken

Door te schenken, maakt u uw erfenis kleiner zodat bij uw overlijden minder belasting hoeft te worden betaald. Bovendien profiteert u van de vrijstellingen voor de schenkbelasting, die u ieder jaar kunt gebruiken.
U bespaart de meeste belasting als u kiest voor een slim testament én jaarlijks schenkt. Wij brengen de mogelijkheden in kaart.

Schenken kan in verschillende vormen. Een gangbare vorm is dat u het uw kinderen van hand tot hand geeft en uw kinderen het dus kunnen besteden. Een andere mogelijkheid is het schenken op papier, welke schenking in een notariële akte vastgelegd dient te worden. Voor hetgeen u vrij van schenkbelasting aan kinderen mag schenken of aan derden kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Schenking op papier

Blijkens een notariële akte schenkt u aan uw kind(eren) een bedrag en leent u dit bedrag direct weer terug van uw kind(eren). Zo wordt voorkomen dat u daadwerkelijk geld over hoeft te maken. Afhankelijk van het bedrag dat u schenkt kan het zijn dat eenmalig schenkbelasting is verschuldigd.
Van belang is dat er jaarlijks een rente van 6% (hetgeen wettelijk is bepaald) over het geleende bedrag vergoed wordt. Oftewel u dient rente te betalen aan uw kind(eren) omdat u het bedrag van hen leent. Deze rente verkleint uw nalatenschap doordat u rente moet betalen.
Het is van belang dat deze rente daadwerkelijk ieder jaar wordt betaald om een uiteindelijke besparing van erfbelasting te bewerkstelligen.

Fiscale gevolgen inkomstenbelasting

  1. Zoals al aangegeven zal de schenker over het aan de kind(eren) schuldig erkende bedrag daadwerkelijk jaarlijks een zakelijke rente (6%) moeten betalen. Indien geen rente wordt betaald over het schuldig erkende bedrag, vormt het bedrag geen aftrekpost in de nalatenschap van de schenker.
  2. Bij de schenker komt het aan de kind(eren) schuldig erkende bedrag in mindering op het belastbare vermogen van de schenker in box 3 (inkomstenbelasting), waardoor er doorgaans minder inkomstenbelasting hoeft te worden betaald.
  3. De vordering van uw kind(eren) op de schenker wordt meegeteld bij de vaststelling van de omvang van het vermogen van uw kind(eren), welk vermogen belast kan zijn in box 3. Voor vermogen in box 3 bestaat een vrijstelling. Indien het vermogen in box 3 niet meer bedraagt dan de dan geldende vrijstelling, is in box 3 geen belasting verschuldigd.

Uitsluitingsclausule

Door een uitsluitingsclausule op te nemen wordt bepaald dat de schenking niet zal vallen in een (toekomstige) gemeenschap van goederen waarin een kind is gehuwd, maar privé-vermogen blijft van het kind.
Mocht een kind gaan scheiden, dan blijft de schenking buiten een eventuele verdeling.
Zoals al eerder aangegeven is een dergelijke uitsluitingsclausule ook zeer aan te raden bij de schenking van hand tot hand of een overboeking via de bank.

Meer informatie

Heeft u interesse of heeft u nog vragen? Bel ons vrijblijvend op telefoonnummer 0570 612 737. Wij helpen u graag.

 
mr. H.J. van Triest

mr. H.J. van Triest (Arjen)

Notaris, Mediator
Personen- en familierecht
triest@smalbraak.nl

 
mr. Romer

mr. Romer (Karin)

Kandidaat-notaris
Personen- en familierecht
romer@smalbraak.nl

 
mr. Wijnhoven

mr. Wijnhoven (Monique)

Kandidaat-notaris
Personen- en familierecht
wijnhoven@smalbraak.nl

 
mr. S.X.D. Looijen

mr. S.X.D. Looijen (Samantha)

Juridisch medewerker
Personen- en familierecht
looijen@smalbraak.nl

 
van Middelaar

van Middelaar (Brenda)

Secretaresse
Personen- en familierecht
middelaar@smalbraak.nl

 
Sanders

Sanders (Sandra)

Secretaresse
Personen- en familierecht
sanders@smalbraak.nl

 
Siero

Siero (Leontine)

Secretaresse
Personen- en familierecht, Onroerend goed
siero@smalbraak.nl