Uw huis kopen of verkopen

Koopovereenkomst

De koopakte of koopovereenkomst is een schriftelijke afspraak tussen de verkoper en de koper van een huis. Daarin wordt vastgelegd dat het huis onder bepaalde voorwaarden, tegen betaling van een bepaalde prijs en op een afgesproken datum, eigendom wordt van de koper.

Een koopakte, ook al wordt deze vaak de 'voorlopige' koopovereenkomst genoemd, is een overeenkomst die u bindt. In Nederland geldt dat de (ver)koop van een woning schriftelijk moet worden vastgelegd. Aan de hand van deze schriftelijke koopovereenkomst wordt vervolgens een akte van levering opgemaakt. De term voorlopig betekent alleen, zoals eerder aangegeven, dat de eigendom nog moet overgaan van verkoper naar koper.
Alleen wanneer u in de koopovereenkomst ontbindende voorwaarden heeft opgenomen, kunt u op basis van een ontbindende voorwaarde zonder verdere kosten van de koop af. Een voorbeeld van een ontbindende voorwaarde is de afspraak dat u van uw koop af kunt komen wanneer u uw financiering niet binnen een bepaalde termijn rond heeft.
Overigens heeft u bij de aankoop van een woning wel drie dagen bedenktijd.

Wanneer uw een huis wilt kopen of verkoper zonder tussenkomst van een makelaar kan Smalbraak Notarissen u begeleiden bij de aan- en verkoop en voor u een koopovereenkomst opstellen.

Akte van levering

De leveringsakte (dit is de akte die ervoor zorgt dat de eigendom overgaat) moet door een notaris worden opgemaakt en door de verkoper, de koper en de notaris worden ondertekend. De inhoud van de leveringsakte moet in overeenstemming zijn met de eerder gesloten koopakte. Overigens zal de notaris proberen eventuele 'gaten' in de koopakte in een zo vroeg mogelijk stadium te ontdekken. Hij nodigt daartoe partijen en hun adviseurs uit voor een bespreking op zijn kantoor. De eigendomsoverdracht is pas compleet nadat de notaris een afschrift van de leveringsakte heeft ingeschreven in de openbare registers bij de Dienst voor het kadaster en de openbare registers. 
Bij het kadaster worden alle onroerende zaken geregistreerd, met nauwkeurige plaatsaanduidingen. Uit de openbare registers blijkt wie eigenaar van welk huis is. Naast de leveringsakte wordt ook een afschrift van de hypotheekakte ingeschreven in de openbare registers. Beide inschrijvingen zijn openbaar zodat iedereen kan informeren op wiens naam een bepaald huis staat en welke hypotheken er op rusten.

Meer informatie

Heeft u interesse of heeft u nog vragen? Bel ons vrijblijvend op telefoonnummer 0570 612 737. Wij helpen u graag. 

 
mr. S. Kuipers

mr. S. Kuipers (Sijbe)

Notaris
Onroerend goed
kuipers@smalbraak.nl

 
mr. J.G.R.C. Prinsen

mr. J.G.R.C. Prinsen (Jeroen)

Notaris, Mediator
Onroerend goed, Ondernemingsrecht
prinsen@smalbraak.nl

 
Beijers-van Hal

Beijers-van Hal (Maaike)

Juridisch medewerker
Onroerend goed
beijers@smalbraak.nl

 
E.W.J. Drosten

E.W.J. Drosten (Edwin)

Juridisch medewerker
Onroerend goed
drosten@smalbraak.nl

 
D. Keur

D. Keur (Debora)

Juridisch medewerker
Onroerend goed
keur@smalbraak.nl

 
Voortman

Voortman (Anneleen)

Juridisch medewerker
Onroerend goed
voortman@smalbraak.nl

 
Alberts-Smoes

Alberts-Smoes (Sia)

Secretaresse
Onroerend goed
alberts@smalbraak.nl

 
Heikens

Heikens (Lisette)

Secretaresse
Onroerend goed
heikens@smalbraak.nl

 
Koerhuis-Legebeke

Koerhuis-Legebeke (Claudia)

Secretaresse
Onroerend goed
koerhuis@smalbraak.nl

 
Oldenhof

Oldenhof (Marlies)

Secretaresse
Onroerend goed
oldenhof@smalbraak.nl

 
Van Schaik

Van Schaik (Cecilia)

Secretaresse, Receptioniste
Onroerend goed
schaik@smalbraak.nl

 
Siero

Siero (Leontine)

Secretaresse
Personen- en familierecht, Onroerend goed
siero@smalbraak.nl

 
Slingschroder-Lubberts

Slingschroder-Lubberts (Gea)

Secretaresse
Onroerend goed
slingschroder@smalbraak.nl