Uw onderneming en de belastingdienst

Welke rechtsvorm is het meest gunstig in verband met te betalen belasting? Er gelden verschillende fiscale regelingen voor rechtsvormen zonder en met rechtspersoonlijkheid:

Zonder rechtspersoonlijkheid

Heeft u een bedrijf zonder rechtspersoonlijkheid (vof, maatschap, commanditaire vennootschap), dan betaalt u inkomstenbelasting. U heeft winst uit onderneming en die is volgens de Wet inkomstenbelasting 2001 belast. Het tarief van deze belasting is onderverdeeld in schijven en kan oplopen tot 52 procent. U kunt ook gebruikmaken van diverse ondernemersfaciliteiten zoals de opbouw van pensioen, de zelfstandigenaftrek en de meewerkaftrek.

Met rechtspersoonlijkheid

Heeft u een BV, NV of coöperatie, dan wordt op grond van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 vennootschapsbelasting geheven over de winst van uw onderneming. Het tarief hiervan is onderverdeeld in schijven en kan oplopen tot 25 procent. De winst kan na heffing van vennootschapsbelasting aan u worden uitgekeerd, Over die uitkering wordt nog eens dividendbelasting (15 procent) en/of inkomstenbelasting (25 procent) geheven.

Meest gunstig

Er is geen algemeen antwoord op de vraag welke rechtsvorm vanuit belastingoogpunt het gunstigst is. Dit hangt onder andere af van de hoogte van de winst. Ongeacht de rechtsvorm krijgt u ook te maken met omzetbelasting (BTW) en vaak ook met loonbelasting.

Fiscaal advies inwinnen

De fiscale regelgeving vormt, in combinatie met uw financiële positie en uw verwachtingen ten aanzien van de onderneming, een van de belangrijkste factoren bij het kiezen van de rechtsvorm. Het is dan ook van groot belang om, voordat u een definitieve keuze maakt, een uitgebreid fiscaal advies in te winnen. Smalbraak Notarissen kan u hierbij adviseren, al dan niet in goede samenwerking met uw (fiscaal) adviseur.

Meer informatie

Heeft u interesse of heeft u nog vragen? Bel ons vrijblijvend op telefoonnummer 0570 612 737. Wij helpen u graag.

 
mr. J.G.R.C. Prinsen

mr. J.G.R.C. Prinsen (Jeroen)

Notaris, Mediator
Onroerend goed, Ondernemingsrecht
prinsen@smalbraak.nl

 
mr. J.T.J. Heijstek

mr. J.T.J. Heijstek (Jeroen)

Kandidaat-notaris
Ondernemingsrecht
heijstek@smalbraak.nl

 
mr. Thijssen

mr. Thijssen (Lilian)

Kandidaat-notaris
Ondernemingsrecht
thijssen@smalbraak.nl

 
Van Mil

Van Mil (Arita)

Secretaresse
Ondernemingsrecht
mil@smalbraak.nl