Veilingen

Vrijwillige of executoriale veiling

Een veiling kan vrijwillig zijn, maar zal vaak plaatsvinden op last van ‘de bank'. Als de bank van oordeel is dat een cliënt niet langer aan zijn verplichtingen kan voldoen of als er beslag is gelegd, kan zij opdracht geven aan de notaris om tot openbare verkoop over te gaan van het pand, waarop een recht van hypotheek is gevestigd. Er wordt in dat geval ook wel gezegd dat de bank ‘tot executie overgaat', vandaar de term ‘executoriale verkoop'.

Executieveiling

Indien een schuldenaar in verzuim is met betrekking tot de betalingen aan de schuldeiser, kan de schuldeiser de notaris opdracht geven over te gaan tot het veilen van het onderpand.
Een maand voordat het betreffende pand wordt geveild zal voor de eerste maal de aankondiging hiervan in een regionaal dagblad verschijnen en zal deze tevens zichtbaar zijn op www.veilingnotaris.nl of www.veilingbiljet.nl.

Onderhandse verkoop

Vanaf het moment van deze aankondiging en tot twee weken voor de veilingdatum is het mogelijk een onderhands bod uit te brengen op het te veilen object. Hiervoor kunt u contact opnemen met ons kantoor of dit formulier downloaden en ingevuld en getekend sturen aan ons kantoor.

Bezichtiging

Indien de schuldenaar het toestaat is het mogelijk om het betreffende te veilen object te bezichtigen.
Een bezichtiging dient altijd te geschieden in overleg met het notariskantoor dat is belast met de executieverkoop van het betreffende pand.

Risico's voor de koper

De schuldeiser/verkoper neemt geen verantwoordelijkheid voor het bestaan van eventuele erfdienstbaarheden en andere aan het pand verbonden verplichtingen.
Als koper dient u zelf uit te zoeken of het betreffende pand aan uw verwachtingen voldoet.
Eventuele beschadigingen aangebracht voor, tijdens en na de veiling kunnen niet worden verhaald op de schuldeiser/verkoper.
Naast deze risico's dient een koper zich tevens te vergewissen van de verdere bijkomende kosten.
Het kan voor onervaren kopers op de veiling verstandig zijn zich te laten bijstaan door een deskundige.

De veiling

De veiling vindt plaats in twee fasen: opbod en afslag.
In de eerste fase wordt er ingezet bij opbod, dit dient op duidelijk waarneembare wijze te geschieden.
De hoogste bieder bij de inzet ontvangt een inzetpremie van 1% van de inzet als beloning voor het opdrijven van de prijs.
Hierna vindt de afslag bij afmijning plaats, dit dient te gebeuren door het roepen van het woord "mijn" bij het afroepen van het bedrag door de afslager.
Indien dit bod door de notaris, na het tonen van de financiële gegoedheid, wordt goedgekeurd, zal de notaris van het verloop van de veiling procedure een notariële akte opmaken.
Deze akte is tezamen met de hierna te bespreken akten van gunning en kwijting het nieuwe bewijs van eigendom van de koper op de veiling.

De gunning

Nadat de schuldeiser/verkoper op de hoogte is gesteld van het op de veiling uitgebrachte bod, zal zij uitsluitsel geven of zij het gunt of niet gunt, danwel of zij zich omtrent het gedane bod nog wil beraden.
Wanneer de schuldeiser/verkoper over gaat tot gunning, gaat het risico over op de koper en dient deze het pand vanaf dit tijdstip te verzekeren

Kwijting

Als de waarborgsom tezamen met de verdere kosten en de koopsom zijn ontvangen op de derdengeldenrekening van het notariskantoor zal de akte van kwijting worden opgemaakt, waardoor de levering een feit is en het pand volledig eigendom is geworden van de koper.

Meer informatie

Heeft u interesse of heeft u nog vragen? Bel ons vrijblijvend op telefoonnummer 0570 612 737. Wij helpen u graag.

 
mr. S. Kuipers

mr. S. Kuipers (Sijbe)

Notaris
Onroerend goed
kuipers@smalbraak.nl

 
mr. J.G.R.C. Prinsen

mr. J.G.R.C. Prinsen (Jeroen)

Notaris, Mediator
Onroerend goed, Ondernemingsrecht
prinsen@smalbraak.nl

 
Beijers-van Hal

Beijers-van Hal (Maaike)

Juridisch medewerker
Onroerend goed
beijers@smalbraak.nl

 
E.W.J. Drosten

E.W.J. Drosten (Edwin)

Juridisch medewerker
Onroerend goed
drosten@smalbraak.nl

 
D. Keur

D. Keur (Debora)

Juridisch medewerker
Onroerend goed
keur@smalbraak.nl

 
Voortman

Voortman (Anneleen)

Juridisch medewerker
Onroerend goed
voortman@smalbraak.nl

 
Alberts-Smoes

Alberts-Smoes (Sia)

Secretaresse
Onroerend goed
alberts@smalbraak.nl

 
Heikens

Heikens (Lisette)

Secretaresse
Onroerend goed
heikens@smalbraak.nl

 
Koerhuis-Legebeke

Koerhuis-Legebeke (Claudia)

Secretaresse
Onroerend goed
koerhuis@smalbraak.nl

 
Van Schaik

Van Schaik (Cecilia)

Secretaresse, Receptioniste
Onroerend goed
schaik@smalbraak.nl

 
Siero

Siero (Leontine)

Secretaresse
Personen- en familierecht, Onroerend goed
siero@smalbraak.nl

 
Slingschroder-Lubberts

Slingschroder-Lubberts (Gea)

Secretaresse
Onroerend goed
slingschroder@smalbraak.nl