Wonen

Bij diensten die te maken hebben met onroerend goed, bijvoorbeeld de aankoop van een nieuwe woning, de verkoop van uw huidige woning of het oversluiten van uw hypotheek zijn veel partijen betrokken en doorgaans komt er veel (papierwerk) bij kijken. De notaris is dan de spin in het web en houdt contact met alle betrokken partijen, zoals de aankoop-  dan wel verkoopmakelaar, financieel adviseur(s), de betrokken bank(en) en het kadaster. Ook verzorgt de notaris de afdracht van de verschuldigde overdrachtsbelasting. 

Voor onder meer volgende zaken op het gebied van onroerend goed kunt u bij ons terecht: aankoop, verkoop of overdracht van een bestaande woning of nieuwbouw, vestiging hypotheekrecht, oversluiting en/of verhoging van uw hypotheek, uitgifte in erfpacht, wijziging erfpachtvoorwaarden, vestiging opstalrecht, vestiging erfdienstbaarheid en/of kwalitatieve verplichtingen, tenaamstelling kadaster.

Gewoon

Goed

Geregeld!

Aankoop woning

Een nieuwe woning! Gefeliciteerd! U zult al snel merken dat hier een boel bij komt kijken. In de brochure “woning kopen” van onze beroepsorganisatie leest u meer over uw rechten en verplichtingen, de rol van de notaris en een uitgebreide uitleg van het proces en de bijzonderheden waar u tegenaan kunt lopen.

Een vrijblijvende offerte voor de overdracht van de woning vraagt u hier aan. Wij helpen u graag.

 

Verkoop woning

Als u uw huis verkoopt, dan komt daar van alles bij kijken. Als verkoper heeft u onder andere een informatieverplichting. U moet de koper onder andere inlichten over (verborgen) gebreken, eventuele lasten en beperkingen en bijvoorbeeld erfdienstbaarheden. Meer informatie over wat er komt kijken bij de verkoop van uw woning leest u in de brochure “woning verkopen” van onze beroepsorganisatie. Tenzij u anders overeenkomt komen de kosten voor rekening van koper en kiest de koper de notaris.

Een vrijblijvende offerte voor de overdracht van de woning vraagt u hier aan.

Hypotheek

Ook voor het vestigen van een hypotheekrecht of het oversluiten of verhogen van uw hypotheek kunt u bij ons terecht. Bij het oversluiten van uw hypotheek wordt de bestaande hypotheek doorgehaald (geroyeerd). De notaris heeft zowel contact met uw oude als nieuwe bank en stelt de benodigde akte(n) voor u op. Vraag hier een vrijblijvende offerte aan.

In de regel zal de notaris na het tekenen van de hypotheekakte via de nota van afrekening ook de taxateur en financieel adviseur betalen. Het is van belang de nota van afrekening goed te bewaren. Onder meer volgende kosten zijn fiscaal aftrekbaar:

advies- en bemiddelingskosten van uw hypotheekadviseur, bereidstellingsprovisie, de notariskosten voor de hypotheekakte, de kadastrale rechten voor de hypotheekakte, de taxatiekosten, kosten voor de aanvraag van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), eventuele boeterente, bouwrente die u betaalde ná het tekenen van het voorlopig koopcontract, maar vóór het tekenen van de hypotheekakte, en de kosten voor uw nieuwbouwdepot of verbouwingslening of verbouwingsdepot.

Voor meer informatie kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen.

Nieuwbouw

Het kopen van een nieuwbouwhuis werkt anders dan het kopen van een bestaande woning. Zo krijgt u bij nieuwbouw bijvoorbeeld te maken met meer- en minderwerk, met bouwtermijnen en een bouwdepot. Vaak zal sprake zijn van een verkrijging Je ‘vrij op naam’. Dit betekent dat projectontwikkelaar de kosten voor de leveringsakte betaalt en de inschrijfkosten in het kadaster. Als koper hoeft u dan alleen de notariskosten voor de hypotheekakte te voldoen.

Bij verschillende lokale nieuwbouwprojecten is Smalbraak Notarissen de door de ontwikkelaar aangewezen projectnotaris. Wij zorgen er als notaris voor dat de benodigde akte(n) voor het gehele project worden opgesteld. Als verder je vragen hebt, kun je altijd contact opnemen met onze collega’s op de afdeling nieuwbouw. Voor praktische zaken die de bouw betreffen verwijzen wij naar de portal / website van het desbetreffende nieuwbouwproject.

Regelmatig kopen starters op de woningmarkt een nieuwbouwwoning. Ben je ongehuwd en samenwonend? Dan is het van belang om een samenlevingsovereenkomst af te sluiten. Kijk en luister hier waarom.

Woning erven

Als u een woning erft, komt daar veel bij kijken. Wie zijn de erfgenamen? Hoe gaat het met de verkoop van de woning? En wie is bevoegd tot verkoop? Ook kan het zijn dat één van de erfgenamen in de woning wil (blijven) wonen. Uiteraard zal de woning moeten worden gewaardeerd en zal ook gekeken moeten worden naar de erfbelasting. Geen erfenis verloopt op dezelfde wijze.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Wij willen het graag goed voor u regelen.