Skyline

Smalbraak Notarissen maatschappelijk

Wij willen ons graag onderscheiden in de markt door betrokkenheid bij onze cliënten en relaties. Vanuit deze betrokkenheid ondersteunen wij diverse plaatselijke en regionale initiatieven en evenementen. Wij richten ons daarbij in het bijzonder op de regionale sport, cultuur en goede doelen. Op deze manier willen wij een bijdrage leveren aan het sociale en culturele leven in Deventer en omgeving.

Daarnaast zetten wij ons in voor de samenleving door het deelnemen in besturen van en het leveren van belangeloze adviezen en diensten aan diverse culturele en sociale instellingen in Deventer en omgeving.