Tarieven en vrijstellingen schenk- en erfbelasting 2018

Tariefstructuur: 3 tariefgroepen met 2 schijven

Belaste verkrijging           Partners en Kinderen   Kleinkinderen   Overig

0 tot € 123.248                 10%                          18%                30%

€ 123.248 en hoger           20%                         36%                40%

Vrijstellingen erfbelasting:

- Echtgenoot/partner: € 643.194;

- Kinderen en kleinkinderen € 20.371;

- Ouder € 48.242;

- Overige verkrijgers: € 2.147.

Vrijstellingen schenkbelasting:

- Kinderen € 5.363;

- Kinderen 18-40 jaar (eenmalig) € 25.731:

- wordt verhoogd onder voorwaarden naar € 53.602 indien de schenking door het kind wordt gebruikt voor een studie of opleiding (deze studie of opleiding kost ten minste € 20.000 per jaar, exclusief levensonderhoud);

- wordt verhoogd onder voorwaarden naar € 100.800 indien de schenking door het kind wordt gebruikt voor de eigen woning;

- Overige verkrijgers € 2.147 (wordt verhoogd onder voorwaarden naar € 100.800 indien de schenking door de verkrijger (18-40 jaar) wordt gebruikt voor de eigen woning).

Vrijstellingen gelden per kalenderjaar.

Verkrijgingen door "goede doelen" zijn vrijgesteld.